Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Organy platformy

Rada Przedstawicieli PPTF

Naczelnym organem decyzyjnym PPTF jest Rada Przedstawicieli PPTF, zwana Radą PPTF, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Konsorcjantów, mający zdolność do podejmowania decyzji w ich imieniu.

 

Komitet Sterujący PPTF

Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie funkcjonowaniem PPTF, rozumiane między innymi jako: organizowanie pracy zespołów badawczych i wdrożeniowych oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i jednostkami gospodarczymi, niebędącymi konsorcjantami, dla realizacji wytyczonych zadań, a także podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem źródeł ich finansowania. Komitet przy współpracy zespołów tematycznych nadzoruje program działania i strategię PPTF.

 

Grupa doradczo-strategiczna

Grupa doradczo-strategiczna została powołana w celu opracowania fizycznego dokumentu strategii PPTF. Spotkania grupy doradczo-strategicznej są organizowane na Wojskowej Akademii Technicznej.

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28

03-982 Warszawa

email: pco@pcosa.com.pl

 

NAPISZ DO NAS
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA CMS