Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Członkowie Związku Pracodawców

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. 22 874 01 64

PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Czterdzieści lat bliskiej współpracy z przemysłem zaowocowało szeregiem nowych opracowań i znaczących wdrożeń. Dziełem PIAP są między innymi: Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK, zautomatyzowane stanowiska produkcyjno-montażowe dla FSM Tychy, zautomatyzowane i zrobotyzowane linie technologiczne w zakładach kineskopów w Piasecznie. Również w PIAP opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych.

 

Dzięki ciągłości prac badawczych i rozwojowych osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom naszych opracowań. Mogą one z powodzeniem konkurować z wyrobami renomowanych firm zagranicznych.

 

Obecnie działania PIAP koncentrują się w obszarach:

  • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
  • automatyzacji transportu międzyoperacyjnego;
  • systemów kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej;
  • robotów mobilnych do zastosowań specjalnych;
  • przemysłowych układów pomiarowych;
  • specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • recyklingu samochodów;
  • realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej.

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi oraz przemysłowymi z krajów Unii Europejskiej. Współpraca ta jest głównie zorientowana na realizację projektów badawczych oraz naukowo-technicznych, finansowanych przez Komisję Europejską w programach ramowych. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów brał czynny udział w projektach prowadzonych w ramach 4., 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Oprócz współpracy europejskiej PIAP prowadzi także intensywną współpracę naukową oraz techniczną z ośrodkami w USA. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim zagadnień bezpieczeństwa transportu lądowego i morskiego oraz projektowania nowoczesnych instalacji do zautomatyzowanego wytwarzania urządzeń elektronicznych.

 

Prace realizowane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów na rzecz podmiotów gospodarczych koncentrują się na praktycznym wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych, zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i badań stosowanych.

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

email: info@pptf.pl

 

NAPISZ DO NAS
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA CMS