Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Członkowie Związku Pracodawców

CEZAMAT PW Sp. z o.o.

CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50
00-644 Warszawa
tel. +48 22 234 7157

CEZAMAT PW Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez Politechnikę Warszawską do realizacji projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to jedna z największych w Polsce inwestycji w obszarze badań i rozwoju. Powstałe na warszawskim Ursynowie Laboratorium Centralne CEZAMAT zajmie powierzchnię liczącą prawie 20.000 m2.

 

CEZAMAT to jedna z największych w Polsce inwestycji w obszarze badań i rozwoju. Projekt obejmuje powstanie sieci pięciu laboratoriów wyposażonych w zaawansowane urządzenia, pozwalające na prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami – w tym w obszarach nauki, których rozwijanie na tak wysokim poziomie nie było do tej pory w Polsce możliwe ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury.

 

Głównym celem Centrum jest stworzenie wspólnej platformy inicjującej i stymulującej projekty interdyscyplinarne. Realizowane badania będą obejmowały m.in. takie dyscypliny jak: nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika czy mikrosystemy (MOEMS) oraz zaawansowane materiały, np. grafen. Projekty realizowane przez CEZAMAT zostaną zorientowane na praktyczne wykorzystanie ich wyników – od pomysłu poprzez prowadzenie badań, stworzenie prototypu aż do etapu wdrożenia przemysłowego. Efekty prac będą wykorzystywane m.in. w przemyśle teleinformatycznym, medycznym, obronnym, samochodowym czy lotniczym.

 

Oprócz Laboratorium Centralnego, w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii zostały zmodernizowane cztery laboratoria mieszczące się w: Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

OBSZARY BADAWCZE

INTERNET RZECZY

Badania prowadzone w Cezamacie dotyczyć będą tematyki związanej z Wireless Sensor Networks, która jest podstawą konceptu Internet rzeczy (Internet of Things – IoT), który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią nauki i techniki. Jest to koncepcja zgodnie, z którą przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komunikujących sensorów. Istotnym elementem IoT są MOEMS-y (Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems). To skomplikowane, zminiaturyzowane przyrządy optyczno-elektro-mechaniczne, produkowane najczęściej w oparciu o materiały półprzewodnikowe, głównie krzem. Ich wymiary wynoszą od pojedynczych do setek mikrometrów. Zakres możliwości zastosowania IoT obejmuje obszary takie jak: energia, środowisko, telekomunikacja, transport, żywność, informacja, bezpieczeństwo.

 

CEZAMAT pragnie być częścią trendu Internetu Rzeczy, dlatego będzie traktować priorytetowo najbardziej obiecujące, nowatorskie kierunki badań w tej dziedzinie. Należą do nich:

– Fotonika, optoelektronika i fotowoltaika

– Biosensory i czujniki chemiczne

– MOEMS, NEMS, aktywatory i detektory

– Pozyskiwanie energii z otoczenia i jej magazynowanie

– Piezoelektryczność, sztuczna fotosynteza i ogniwa paliwowe

– Obudowy, integracja danych w trójwymiarowej przestrzeni oraz systemy heterogeniczne

– Projektowanie analogowe i cyfrowe, projektowanie obwodów, rozwiązania systemowe dla Internetu Rzeczy i WSN

– Nowe materiały półprzewodnikowe i kompozyty 2-D, bio- i organiczne, materiały i metamateriały

– Nanorurki, grafen, GaN, SiC

– Obrazowanie i spektroskopia, THz, wysoka częstotliwość oraz holografia

– Komunikacja, w szczególności bezprzewodowa i ładowanie bezprzewodowe

– Informacja – bezpieczeństwo, przetwarzanie, kodowanie i analiza

– Rozwój oprogramowania.

 

CELE STRATEGICZNE

– Współrealizacja celów zrównoważonego rozwoju gospodarczego

– Budowanie interdyscyplinarnych zespołów i promowanie synergii

– Tworzenie pomostu pomiędzy badaniami naukowymi i biznesem

– Kreowanie ekosystemu wspierającego przedsiębiorczość i innowacyjne start-upy

– Dostęp do pomieszczeń typu clean-room, know-how i laboratoriów.

Wsparcie polskiej gospodarki poprzez realizację działań strategicznych, takich jak:

– Badania nad nowoczesnymi materiałami, urządzeniami i technologiami dla Internetu Rzeczy

– Inspirowanie innowacyjnych pomysłów

– Tworzenie mechanizmów wdrożeń przemysłowych

– Prezentowanie przełomowych wizji produktów

– Tworzenie inkubatorów i środowiska przyjaznego start-upom.

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

email: info@pptf.pl

 

NAPISZ DO NAS
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA CMS